Vijzel- en onder­steunings­techniek

Als het dak er af moet

Als het dak er af moet. Of als een brug gevijzeld moet worden voor onderhoudswerkzaamheden of constructies ondersteund moeten worden in een bouwproces. Het kan voor ons niet complex genoeg zijn. Wij werken gedegen vanuit een grondige analyse tot een strak hijs- en veiligheidsplan om tot een zo optimaal mogelijke uitvoering te komen. We verzorgen of ondersteunen bij complexe projecten met onze expertise of materialen. Klik hier voor ondersteunende voorbeelden.

Uw verhuizing
‘A mission impossible’?

Voor ons zeker niet! … Geen opdracht is ons te ingewikkeld. Dus bel 013 505 5896 of mail ons voor een eventuele préscan.

Eye Amsterdam

De uitdaging

Op verschillende (moeilijk bereikbare en hoge) plaatsen tijdelijke ondersteuningen maken tijdens de bouw van het filmmuseum. Dit futuristische gebouw kreeg zijn sterkte pas als het gebouw compleet afgebouwd is. Er waren diverse grote overstekken met enorme gewichten van boven de 200 ton per ondersteuning. Dit in overleg met Moeskops, het bouwbedrijf en diverse constructeurs.

De oplossing

Op advies van de constructeurs moesten wij bij elk drukpunt precies de juiste (tegen)druk geven om het gebouw op te vangen. Deze drukken werden door ons wekelijks gecontroleerd en eventueel bijgesteld.

Door de hoge drukken en gewichten en de zachte Amsterdamse grond hebben wij de zware schotten gebruikt om de gronddruk te verdelen. Ook hebben wij in combinatie met Moeskops diverse tijdelijke consoles gemaakt om de schuine constructies bij de drukpunten recht te maken. Dit is nodig om recht kunnen drukken. Toen het gebouw constructief sterk genoeg was hebben wij de ondersteuningen onder het gebouw millimeter voor millimeter laten zakken en uiteindelijk verwijderd.

Het complete gebouw bleef (gelukkkig) staan.

Complete hal opvijzelen

De uitdaging

Dak verhogen i.v.m. de productie van grote spanten bedoeld voor ASML

Het complete dak met kolommen 1,30 omhoog vijzelen van 75 x 30 meter van ca. 200 ton. Het complete gebouw blijft in tact, dus inclusief verlichting en bovenloopkranen.

Het complete gebouw met dak is niet overal even zwaar, de moeilijkheid zit hem in het recht omhoog (waterpas) vijzelen van het gebouw met veel ondersteuningspunten.

De oplossing

Op meerdere punten ondersteuningen gebouwd en verschillende hydraulische circuits gemaakt om vlak en waterpas het gebouw op te tillen. Hierbij met voldoende personen aanwezig om alles met voldoende ogen en oren goed in de gaten te kunnen houden.

Referenties waar we onze kracht mochten tonen